منجی

( بسوال تو چو درماند بگوید به نشاط

بر پیمبر صلواتی خوش خواهم به آواز )قالب های مذهبی

بیشتر

پروژه های مذهبی

بیشتر

آیه روز :

سوره آیه »


دسته بندي ها


بیش از یکصد تن از علمای اهل تسنن اصل ولادت حضرت مهدی را قبول دارند

اسامی بیش از یکصد تن از علمای اهل تسنن که اصل ولادت حضرت مهدی (عج) را قبول دارند.
۱ ـ ابوبکر محمد بن هارون رویانی در گذشته ۳۰۷ هجری در «مسند» مخطوط موجود در کتابخانه طاهریه شام که بخش ویژه حضرت مهدی در جلد سوم «الامام المهدی عند اهل السنه» تألیف نگارنده مندرج و آماده چاپ است.
۲ ـ ابن ابی بلخ، ابوبکر، محمد بن احمد بن بغدادی (۲۳۸ ـ ۳۲۲) از بزرگان محدثان و مؤلف «تاریخ الائمه» که به عنوان «موالید الائمه» پیوست الفصول العشره فی الغیبهَ شیخ مفید و «نوادر راوندی» به سال «۱۳۷۰ ه» در نجف به چاپ رسیده و در این کتاب انتساب حضرت مهدی (علیه السلام) به امام عسکری و ولادت آن بزرگوار را، صریحاً اعتراف نموده است.
۳ ـ ابوالعباس احمد بن ابراهیم بن علی کندی شاگرد ابن جریر طبری، استاد حافظ ابونعیم اصفهانی مقیم مکه و راوی حدیث شامل «موالید الائمه».
۴ ـ ابوعلی،احمدبنمحمدبن علی عمادی نسوی راوی کتاب«موالید الائمه» ابن ابی به سال (۳۵۰ هـ) از کندی سابق الذکر.
۵ ـ ابومسعود احمد بن محمد بن عبدالعزیز بن شاذان بجلی، نویسنده و قاری رساله «موالیدالائمه» بر ابو منصور شیرازی.
۶ ـ ابومنصور عبدالرحیم بن محمد بن احمد بن شرابی شیرازی که رساله مزبور را از ابی مسعود شنیده و نوشته است.
۷ ـ ابومحمد اسعد بن احمد ثقفی رساله «موالیدالائمه» را از ابومنصور گرفته است.
۸ ـ ابوماجد، محمد بن حامد بن عبدالمنعم بن عزیز واعظ، رساله فوق الذکر را به نقل از ثقفی نامبرده، ضبط کرده است.
۹ ـ ابو عبداللّه محمد بن عبدالواحد بن فاخر قرشی رساله را از ابوماجد شنیده و نقل کرده است.
۱۰ ـ محب الدین، ابوعبداللّه، محمد بن محمود بن حسن نجار بغدادی در گذشته (۶۴۳) که شاگرد ابن جوزی مدرس مدرسه «مستفصریه» بغداد و مؤلف «ذیل تاریخ بغداد ـ شامل چهل جلد» بوده، محتوای رساله «موالیدالائمه» را از مشایخ سه گانه پیشین (ابومحمد ثقفی ابوماجد، ابوعبداللّه فاخر قرشی) شنیده و ضبط نموده است.