منجی

( بسوال تو چو درماند بگوید به نشاط

بر پیمبر صلواتی خوش خواهم به آواز )



دسته بندي ها

پر بازديدترين مطالب


راویان دروغین :محمد بن نصیر نمیری

از مدعیان دروغین نیابت حضرت مهدی (علیه السلام) . راوی دروغین و موسس فرقه «نصیریه»

محمد بن نصیر نمیری، یکی از رقبای محمد بن عثمان بود که نیابت وی را قبول نداشت و خود مدعی نیابت بود. شیخ طوسی، در اصحاب امام جواد (علیه السلام) دو بار از او نام برده و هیچ شرحی درباره او نداده است. و علامه حلی‏ نیز، دو جا از او نام برده، می‏نویسد:
محمد بن نصیر نمیری کسی است که امام هادی (علیه السلام) او را لعن کرده است.
در جای دیگر می‏‌نویسد: ابن غضائری درباره او گفته است:
محمد بن نصیر از نگاه علمی، از فضلای بصره بود [و از نظر عقیدتی] ضعیف بود. فرقه «نصیریه» را او تأسیس کرده و به او منسوب است.

در رجال کشی نیز شرح حال او مطرح است. به نظر مرحوم کشی امام هادی (علیه السلام) سه نفر را لعن کرده که یکی از آن‌ها محمد بن نصیر نمیری است. در جــای دیگــر از عبیدی نقل می‏کند: