منجی

( بسوال تو چو درماند بگوید به نشاط

بر پیمبر صلواتی خوش خواهم به آواز )دسته بندي ها


تشرف حاج شیخ محمد کوفی شوشتری

متقی صالح، حاج شیخ محمد کوفی شوشتری، ساکن شریعه کوفه فرمود: در سال ۱۳۱۵ با پدر بزرگوارم، حاج شیخ محمد طاهر به حج مشرف شدیم.
عادت من این بود که در روز پانزدهم ذیحجه الحرام، با کاروانی که به طیاره معروف بودندرجوع می کردم، به خاطر آن که آنها سریع تر برمی گشتند.
تا حائل با آنها می آمدم و درآن جا از ایشان جدا می شدم و با صلیب آمده، آنها مرا به نجف می رساندند،ولی در آن سال تا سماوه (از شهرهای عراق) همراه ما آمدند.
من در خدمت پدرم بودم و از جنازها (کسانی که به نجف اشرف جنازه حمل می کنند) برای ایشان قاطری کرایه کرده بودم، تا او را به نجف اشرف برساند.
خودم هم سوار برشتر به همراهی یک جناز، مسیر را می پیمودیم.
در راه نهرهای کوچک بسیاری بود وشتر من به خاطر ضعف، کند حرکت می کرد.
تا به نهر عاموره، که نهری عریض وعبور نمودن از آن دشوار است، رسیدیم.
شتر را در نهر انداختیم و جناز کمک کرد تااز آن جا عبور کردیم.
کنار نهر بلند و پر شیب بود.


دیدار با حضرت مهدی(عج) در سایه قرآن

مساله دیدار حضرت مهدی(عج) از مسائل مهمی است که در طول قرنهای متمادی قلوب شیعیان مشتاق را به خود مشغول داشته و آنان که عاشق وصال حضرت بوده اند در این انتظار سوخته اند و ساخته اند، از این میان، شایستگان به مقام دیدار نائل آمده اند و از فیض محضر حضرت ولی عصر(عج) بهره مند گردیده اند و چه زیبا به آرزوی خود رسیده اند.

خوشبختانه برای راهیابی و درک محضر امام عصر(عج) از ناحیه معصومین (علیهم السلام) و راه یافتگان به وصال آن حضرت سفارشهایی شده که مشتاقان را به مقصود نزدیکتر می سازد و راهنمای آنان برای تشرف به محضر قدسی حضرت مهدی(عج) می گردد.

حضرت مهدی(عج) در نامه ای که خطاب به شیخ مفید مرقوم نموده، فرموده است:

 


نام آنهایی که صاحب را دیده و به خدمتش رسیده اند از وکلا و غیره

نام آنهایی که صاحب را دیده و به خدمتش رسیده اند از وکلا و غی
و توقیعات به جهت ایشان بیرون آمده در اکثر کتابها خصوصا در کتاب کمال الدین و کتاب کشف الغمه مذکور است. اولا از وکلا: عمری و پسرش که در بغداد بودند به خدمت آن حضرت می رسیده اند، وحاجز و بلالی و عطار، و از اهل اهواز محمد بن ابراهیم بن مهزیار، و از کوفه عاصمی، و از قم محمد بن اسحاق، و از همدان محمد بن صالح، و از ری بسامی [و اسدی] و آذربایجان قاسم بن علا، و از نیشابور محمد بن شاذان. اینها همه از وکلای آن حضرت بوده اند و به خدمتش می رسیده اند. و [ثانیا] از غیر وکلا: از اهل بغداد ابوالقاسم بن ابی حلیس، و ابو عبدالله [کندی، و ابو عبدالله جنیدی، و هارون قزاز، و نیلی، و ابوالقاسم ابن دبیس،و ابو عبدالله] بن روح، و مسرور طباخ غلام ابی الحسن – علیه السلام -، و احمدو محمد پسران حسن، و اسحاق کاتب [از خاندان نوبخت] و صاحب فراء، و صاحب کیسه سر به مهر، و از همدان …