منجی

( بسوال تو چو درماند بگوید به نشاط

بر پیمبر صلواتی خوش خواهم به آواز )دسته بندي ها

پر بازديدترين مطالب


فوتوریسم

عتقاد به دوران آخرالزمان و ظهور منجی موعود

«فوتوریسم ، یعنی اعتقاد به دوره آخرالزمان و انتظار ظهور منجی غیبی و مصلح جهانی و بزرگ، از جمله مسائلی است که در اصول عقاید ما، جای مهمی را اشغال کرده است.
فوتوریسم عقیده‌ای است که در کیش‌های آسمانی: زوراستریانیسم (مذهب زردشت) و جودائیسم (مذهب یهود) و سه مذهب عمده مسیحیت: کاتولیک، پروتستان، ارتودکس و به طور کلی در میان مدعیان نبوت، به مثابه یک اصل مسلم قبول شده و همگی به اتفاق بشارت ظهور همچو مصلحی را داده‌اند….»
«فتوریسم یکی از مسائلی است که در بحث‌های تئولوژیک تمام مذاهب آسمانی (رشته تئولوژی بیبلیکال) در باره ‌آن بحث و گفت‌وگو شده است.
دارمستتر در طی کنفرانس‌هایی کــه بــه مناسبت ظهور «مهدی متمهدی» در سودان در فوریه سال ۱۸۸۵ میلادی در حضور عده فراوانی برگزار گردید و سپس گفتارهای وی به شکل کتابی مستقل چاپ شد، می‌گوید: می‌دانید که محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) چگونه شریعت خود را بنیان نهاد؟ وقتی که او ظهور کرد، در عربستان افزون بر شرک ملی باستانی! سه دیانت بیگانه موجود بود: آیین یهود، دیانت عیسوی، کیش زردشت… نکته مشترکی که در این سه دیانت یافت می‌شد عبارت از اعتقاد به یک وجود فوق الطبیعه بود که بایستی در آخرالزمان ظهور کند و نظم و عدالت رفته را به جهان باز آرد و مقدمه جاودانگی و سعادت دائم انسان را فراهم سازد.
شما همگی در کتاب یسوع بحثی را که مربوط به این موضوع است خوانده‌اید: مطابق آموزه‌های این سه دیانت پیش از ظهور منجی باید نیروی بد بر جهان حکم‌فرما شود.»
بر اساس تحقیقات پژوهشگران مسائل اسلامی، این عقیده در طول زندگی انسان‌ها پیوسته میان همه ملت‌ها و پیروان ادیان بزرگ موجود بوده، وحتی اقوام گوناگون جهان چون: اسلاوها، ژرمن‌ها اسن‌ها و سلت‌ها، نیز معتقدند سر انجام باید پیشوایی در آخرالزمان ظهور کرده، بی‌عدالتی‌ها را از بین ببرد. سپس حکومت واحد جهانی تشکیل داده، بین مردم، بر اساس عدالت و انصاف داوری کند.