منجی

( بسوال تو چو درماند بگوید به نشاط

بر پیمبر صلواتی خوش خواهم به آواز )دسته بندي ها


فضیلت و انتظار فرج امام زمان از نگاه ائمه اطهار

… عن ابی جعفر عن ابیه علی بن الحسین عن ابیه الحسین بن علی عن ابیه علیهم السّلام قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله: أفضل العباده انتظار الفرج.


منتخب الأثر/ ۴۹۹ البحار ۵۲/ ۱۲۵ کمال الدین و تمام النعمه ۱/ ۲۸۷


ترجمه :  از امام باقر (ع) از پدرش على بن الحسین (ع)، از پدرش حسین بن على (ع)، از پدرش نقل شده که پیامبر خدا (ص) فرمود: بهترین عبادتها انتظار فرج است.


… عن ابی الحسن عن آبائه علیهم السّلام: أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله قال: أفضل أعمال أمّتی انتظار فرج من اللَّه عز و جل.


منتخب الاثر/ ۴۹۶ البحار ۵۲/ ۱۲۸

ترجمه : از حضرت ابو الحسن (ع) از پدرانش نقل شده که رسول خدا (ص) فرمود: بهترین اعمال امّت من انتظار گشایش از سوى خداوند بزرگ است.


عن ابی بصیر و محمد بن مسلم عن ابی عبد اللَّه عن آبائه عن امیر المؤمنین علیهم السّلام: المنتظر لأمرنا کالمتشحّط بدمه فی سبیل اللَّه.

منتخب الاثر/ ۴۹۶

ترجمه :  از ابو بصیر و محمد بن مسلم نقل شده که امام صادق (ع) از پدرانش از امیر المؤمنین (ع) نقل کرده که فرمود: کسى که در انتظار امر ما باشد مانند کسى است که در راه خدا در خون خود غلتیده است.