منجی

( بسوال تو چو درماند بگوید به نشاط

بر پیمبر صلواتی خوش خواهم به آواز )دسته بندي ها

پر بازديدترين مطالب


توقیعی از امام زمان علیه السلام در رابطه با غیبت کبری

حسن بن احمد می گوید: هنگامی که توقیع مذکور را آخرین سفیر، چند روز قبل از وفاتش بما نشان داد ما نسخه ای از آن را گرفته و از حضورش خارج شدیم، روز ششم در آخرین لحظات حیاتش به حضورش رسیدیم شخصی از او سؤال کرد: بعد از تو چه کسی وصیّ و نائب است؟ علی بن محمّد سمری در پاسخ گفت: لله أمرٌ هُوَ بالِغُهُ: خداوند را فرمانی است که خود رساننده آن است. او این جمله را گفت و از دنیا به دیار باقی شتافت و این آخرین کلامی است که از او شنیده شد.
با رحلت آخرین سفیر دوران غیبت صغری به پایان می رسد و غیبت کبری آغاز میشود پایان بخش این قسمت را ذکر توقیعی از امام زمان علیه السلام در رابطه با غیبت کبری قرار می دهیم.
«وَ لَو أنّ أشیاعَنا، وَفَّقَهُم اللهُ لِطاعَتِهِ، عَلی أجتماعِ القُلوب فی الوفاءِ بالعَهدِ القَدیم لَما تَأَخّر عَنهُم الیُمنُ بِلقائنا، وَ لَتَعَجَّلتِ السَّعادهُ بمُساعَدَتنا علی حقِّ المَعرفهِ و صدقها مِنْهُم بنا. فما یَحبِسُنا عَنهُم الّا ما یَتّصِلُ بِنا مِمّا نکرِهُهُ و لا نُوْثرُهُ مِنهُم وَ هُوَ حَسبُنا و نعم الوکیل….
اگر شیعیان ما- که خداوند بر اطاعتش موفقشان بدارد- دلهایشان در وفاء به پیمان ها مُتحّد شود هرگز سعادت زیارت و ملاقات ما از آنها تأخیر نمی افتد. و سعادت شناخت و معرفت حقیقی ما،(برای آنها) به کمک و مساعدت ما زودتر نصیب شان خواهد شد- ما را از شیعیان مان، جُز أعمال ناشایست آنها- دور نکرده است- که اعمال آنها به ما می رسد و ما را اندوهگین می سازد. از خداوند یاری می طلبیم که یاری او ما را بس است و او بهترین وکیل می باشد.