منجی

( بسوال تو چو درماند بگوید به نشاط

بر پیمبر صلواتی خوش خواهم به آواز )قالب های مذهبی

بیشتر

پروژه های مذهبی

بیشتر

آیه روز :

سوره آیه »


دسته بندي ها

پر بازديدترين مطالب


در اناجیل

۱ ـ انجیل «متی» فصل ۲۴:
«چونکه برق از شرق می آید و تا به مغرب ظاهر می گردد، آمدن فرزند انسان نیز چنین خواهد بود… خواهند دید فرزند انسان را برابرهای آسمان که می آید با قدرت و جلال عظیم!
و فرشته های خود را (یاران خود را) خواهد فرستاد با صور بلند آواز و آنان برگزیدگانشان را جمع خواهند نمود» [۱] .
۲ ـ در انجیل در «لوقا» فصل ۱۲ آمده است:
«کمرهای خود را بسته و چراغهای خود را افروخته دارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را می کشند… تا هر وقت بیاید و در را بکوبد بیدرنگ برای او باز کنید… زیرا در ساعتی که گمان نمی برید، پسر انسان می آید» [۲] .
۳ ـ در انجیل «مرقس» فصل ۱۳ در مورد انتظار فرا رسیدن صاحب خانه فرماید:
«پس بر حذر و بیدار شده دعا کنید زیرا که نمی دانید که آنوقت کی می شود… زیرا نمی دانید که صاحبخانه کی می آید در شام یا نصف شب یا بانک خروس یا صبح» [۳] .
۴ ـ در مکاشفات یوحنای لاهوتی فصل ۱۲: ۱۴ اشاره به غیبت حضرت مهدی و علت پنهان بودن وی نموده:


اشعاری در مدح امام زمان

بر دل تیره‏ام ای چشمه خورشید بتاب

دلبرا گر بنوازی‏ بنگاهی ‏ما را   خوشتر است‏ ار بدهی ‏منصب‏ شاهی ‏ما را

بمن بی‏سر و پا گوشه چشمی‏ بنما   که محال است جزاین گوشه پناهی ‏ما را

بر دل تیره‏ام ای چشمه خورشید بتاب   نبود بدتر از این روز سیاهی ما را

از ازل در دل ما تخم محبّت کشتند   نبود بهتر از این مهر گیاهی ما را

گرچه از پیشگه خاطر عاطر دوریم   هم مگر یاد کند لطف تو گاهی ما را

با غم‏ عشق که کوهیست‏ گران بر دل ما   عجب ‏است ار نخرد دوست‏ بکاهی‏ ما را

نه ‏دل آشفته تر و شیفته‏تر از دل ماست   نه جز آن خاطر مجموع گواهی ‏ما را

مفتقر راه بمعموره حسن تو نبرد   بده ای پیر خرابات تو راهی ما را

«کمپانی»

 


پرچم ارتش حضرت مهدی (عج)

پرچم در یک سپاه نشانه ی پویایی آن است و مادامیکه در میدان نبرد برافراشته باشد، نشان دهنده ی ادامه ی قیام و باز نایستادن لشکر، از حرکت است.
همانگونه که مرسوم است، روی برخی از پرچم ها جملاتی نوشته می شود که بیان کننده ی دیدگاه و سخن حاملان، و کسانی که تحت آن پرچم می جنگند، می باشد.
در روایات اسلامی آمده که روی پرچم ارتش قائم (عج) این جمله نوشته شده است:
«اَلْبَیْعَهُ لِلّهِ
: بیعت مخصوص خداست («حضرت مهدی (عج) فروغ…»، ص ۳۸)»